Nazwisko i imię:
Reverendo.
Tytuł:
Reverendo ac eruditione praestantissimo [...] Samueli Corellio Sermonis divini apud Preusmarcenses et Martis de die, Elbingenses, praeconi vigilanter sedulo, sponso, et [...] Elisabethae Preussiae [...] Martini Preussii [...] Filiae sponsae. Faustas nuptias Jul. XIX celebrandas, faventes adprecantur. Elbingae, Typis Achatii Corellii 1656 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Pisali: David Holstius, Johannes Philippus, Christophorus Feierabend. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1948.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 116.
Całość:
Reverendo.
Reverendo ac eruditione praestantissimo [...] Samueli Corellio Sermonis divini apud Preusmarcenses et Martis de die, Elbingenses, praeconi vigilanter sedulo, sponso, et [...] Elisabethae Preussiae [...] Martini Preussii [...] Filiae sponsae. Faustas nuptias Jul. XIX celebrandas, faventes adprecantur. Elbingae, Typis Achatii Corellii 1656 [rz.].
Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1656.
w 4ce, k. 2.

Pisali: David Holstius, Johannes Philippus, Christophorus Feierabend.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1948.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 116.