Nazwisko i imię:
(Puzius Zacharias, Beggerovius Michael).
Tytuł:
Gamelia [gr.] [...] Johanni Alberto a Trenck, haereditario in Scharlauken et Kachsticken sponso et [...] Dorotheae Susannae a Wallenrodt [...] Martini a Wallenrodt Electoralis Ducatus Borussiae Cancellarii eminentissimi, filiae dilectae sponsae. Honoris ergo scripta. Regiomonti, Typ. Laurentii Segebadii 1626.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1626.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3981.
Całość:
(Puzius Zacharias, Beggerovius Michael).
Gamelia [gr.] [...] Johanni Alberto a Trenck, haereditario in Scharlauken et Kachsticken sponso et [...] Dorotheae Susannae a Wallenrodt [...] Martini a Wallenrodt Electoralis Ducatus Borussiae Cancellarii eminentissimi, filiae dilectae sponsae. Honoris ergo scripta. Regiomonti, Typ. Laurentii Segebadii 1626.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1626.
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3981.