Nazwisko i imię:
Programma (Academia Regiomontana).
Tytuł:
Programma solennibus Pentecostalibus de Spiritu Dei cum impoenitentibus non perpetuo disceptante, Ex Genes, cap. VI. Vers. 3. debita pietate propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae. [Królewiec] Praelo Reusneriano 1657 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1657.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Na końcu wiersz na 2 kartach pt.: Feriis Pentecostes seu Festo Spiritus Sancti Szymona Dachiusa: „Seu luculentum praebuit tibi larem Polona tellus, Littaua, Sive aluere suo Te rura pingui, seu Borussorum ferax Te gleba fecit divitem. Bregela qua liquidis Se voluit undis, Alla piscosus sinus Qua torquet undos, fertilis Obstrepit aut Nogadus, Hic ubi frequenti diffluebas gaudio [...]”. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2443.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Academia Regiomontana, Programma solennibus Pentecostalibus de Spiritu Dei […], [Królewiec:] praelo Reusneriano, 1657. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 518408; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Programma (Academia Regiomontana).
Programma solennibus Pentecostalibus de Spiritu Dei cum impoenitentibus non perpetuo disceptante, Ex Genes, cap. VI. Vers. 3. debita pietate propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae. [Królewiec] Praelo Reusneriano 1657 [rz.].
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1657.
w 4ce, k. 8.

Na końcu wiersz na 2 kartach pt.: Feriis Pentecostes seu Festo Spiritus Sancti Szymona Dachiusa:
„Seu luculentum praebuit tibi larem
Polona tellus, Littaua,
Sive aluere suo Te rura pingui, seu Borussorum ferax
Te gleba fecit divitem.
Bregela qua liquidis
Se voluit undis, Alla piscosus sinus
Qua torquet undos, fertilis
Obstrepit aut Nogadus, Hic ubi frequenti diffluebas gaudio [...]”.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.2443.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Academia Regiomontana, Programma solennibus Pentecostalibus de Spiritu Dei […], [Królewiec:] praelo Reusneriano, 1657. Biblioteka Uniwersytecka BUWr 518408; informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21