Nazwisko i imię:
Programma.
Tytuł:
Programma solemnibus Paschatos, in Honorem Perruptoris gloriosissimi, ac Triumphatoris potentissimi, Redemptoris, et Salvatoris nostri Jesu Christi. A Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae, P. P. Anno [...] 1633 [rz.]. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadij 1633 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1633.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. [Na końcu wiersz:] In gloriosae resurrectionis dominicae solennitatem. Na końcu tekstu prozą polecony w modlitwie Władysław IV, król polski i szwedzki. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3926.
Całość:
Programma.
Programma solemnibus Paschatos, in Honorem Perruptoris gloriosissimi, ac Triumphatoris potentissimi, Redemptoris, et Salvatoris nostri Jesu Christi. A Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae, P. P. Anno [...] 1633 [rz.]. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadij 1633 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1633.
w 4ce, k. 8.

[Na końcu wiersz:] In gloriosae resurrectionis dominicae solennitatem. Na końcu tekstu prozą polecony w modlitwie Władysław IV, król polski i szwedzki.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3926.