Nazwisko i imię:
Programma.
Tytuł:
Programma heortasikon [gr.] in maxime solennem, maximeque, salutarem Dominicae Incarnationis Festivitatem, inque debitum Immanueli honorem. Publice propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae Anno Dominico ineunte 1637 [rz.]. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadii 1637 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. [Na końcu wiersz:] Solennibus Jesu Redemptoris Feriis, podp. Christophorus Eilardus. Przy końcu tekstu prozą polecony w modlitwie Władysław IV, król polski i szwedzki. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3927.
Całość:
Programma.
Programma heortasikon [gr.] in maxime solennem, maximeque, salutarem Dominicae Incarnationis Festivitatem, inque debitum Immanueli honorem. Publice propositum a Rectore et Senatu Academiae Regiomontanae Anno Dominico ineunte 1637 [rz.]. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadii 1637 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
w 4ce, k. 8.

[Na końcu wiersz:] Solennibus Jesu Redemptoris Feriis, podp. Christophorus Eilardus.
Przy końcu tekstu prozą polecony w modlitwie Władysław IV, król polski i szwedzki.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3927.