Nazwisko i imię:
Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus).
Tytuł:
In Augustanam Confessionem [...] Praeside [...]. [Disputatio 1-2]. Regiomonti, ex Offic. Laurent. Segebadij [1631-1632].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (1631-1632).
Opis/komentarz:
w 8ce, (Disp. 1) k. 14, (Disp. 2) k. 14. Disputatio 1. De natura ac constitutione Augustanae confessionis [...] Respondente Daniele Martini. Dantisc. in Electorali Borussorum Academia publice proposita ad diem 28 Junij [...]. 1631 [rz.]. Disputatio 2. De normali Augustanae confessionis principio [...] Respondente Georgio Segebadio [...] ad diem 20 Martij 1632 [rz.]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.244-5.
Całość:
Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus).
In Augustanam Confessionem [...] Praeside [...]. [Disputatio 1-2]. Regiomonti, ex Offic. Laurent. Segebadij [1631-1632].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (1631-1632).
w 8ce, (Disp. 1) k. 14, (Disp. 2) k. 14.

Disputatio 1. De natura ac constitutione Augustanae confessionis [...] Respondente Daniele Martini. Dantisc. in Electorali Borussorum Academia publice proposita ad diem 28 Junij [...]. 1631 [rz.].
Disputatio 2. De normali Augustanae confessionis principio [...] Respondente Georgio Segebadio [...] ad diem 20 Martij 1632 [rz.].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.244-5.