Nazwisko i imię:
Pouchen Levinus, Rhebinder Peter.
Tytuł:
Ductore et Doctore Christo: Trias errorum pontificiorum de 1. Cramate Eucharistico. 2. Communione sub una. 3. Transsubstantione. Quos in disputatione publica proponit [...] Respondente M. Petro Rhebindero Lubecensi. Ad diem 9. Novembr.: in Acroaterio magno. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadij 1635 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. [Dedyk.:] Nobilissimo Judicij in Borussia summi Collegio. Powołanie sią na Andrzeja Frycza Modrzewskiego: De emendanda Republ. (cap. 19, p. 283). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1398.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-181,36 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:057326D [KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-181,36 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=64720
Całość:
Pouchen Levinus, Rhebinder Peter.
Ductore et Doctore Christo: Trias errorum pontificiorum de 1. Cramate Eucharistico. 2. Communione sub una. 3. Transsubstantione. Quos in disputatione publica proponit [...] Respondente M. Petro Rhebindero Lubecensi. Ad diem 9. Novembr.: in Acroaterio magno. Regiomonti, Typ. Laur. Segebadij 1635 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1635.
w 4ce, k. 14.

[Dedyk.:] Nobilissimo Judicij in Borussia summi Collegio.
Powołanie sią na Andrzeja Frycza Modrzewskiego: De emendanda Republ. (cap. 19, p. 283).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1398.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-181,36 – http://www.gbv.de/vd/vd17/1:057326D
[KVK:] Volltext 2009 digitalisiert von: SBB-PK Berlin. Signatur: Bd 8603-181,36 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?IDDOC=64720