Nazwisko i imię:
Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus).
Tytuł:
Disputatio theologico-scholastica, de anima separata, quam [...] praeside [...] publice ventilandam proponit Nicolaus Ridemannus Chilonio-Holsatus [...] ad diem 30 Augusti. Regiomonti, Typ. Segebadianis 1634 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 14. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3922.
Całość:
Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus).
Disputatio theologico-scholastica, de anima separata, quam [...] praeside [...] publice ventilandam proponit Nicolaus Ridemannus Chilonio-Holsatus [...] ad diem 30 Augusti. Regiomonti, Typ. Segebadianis 1634 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1634.
w 4ce, k. 14.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3922.