Nazwisko i imię:
Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus).
Tytuł:
Disputatio grammatico-theologica de prophetica mysterii incarnationis Filii Dei promissione, facta Achazo Esaiae 7. 14. Quam [...] publice ac placide examinandam, proponit praeses [...] Respondente Alberto Linemanno, Fischhusino Borusso, ad diem 3 Martij. Regiomonti, Excud. Laur. Segebad 1629.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3920.
Całość:
Pouchen Levinus (Pouchenius Levinus).
Disputatio grammatico-theologica de prophetica mysterii incarnationis Filii Dei promissione, facta Achazo Esaiae 7. 14. Quam [...] publice ac placide examinandam, proponit praeses [...] Respondente Alberto Linemanno, Fischhusino Borusso, ad diem 3 Martij. Regiomonti, Excud. Laur. Segebad 1629.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
w 4ce, k. 10.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3920.