Nazwisko i imię:
Pouchenius Andreas mł.
Tytuł:
Encoenia Tilsensia das ist Eine Christliche Predigte bey der Inauguration und einweihung der New erbauweten Kirchen in der Churfürstlichen Stadt Tilsit Anno 1610. den dritten Sontag dess Advents gehalten durch [...]. Königsberg in Pr., durch Joh. Schmiedt 1611 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1611.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.875.
Całość:
Pouchenius Andreas mł.
Encoenia Tilsensia das ist Eine Christliche Predigte bey der Inauguration und einweihung der New erbauweten Kirchen in der Churfürstlichen Stadt Tilsit Anno 1610. den dritten Sontag dess Advents gehalten durch [...]. Königsberg in Pr., durch Joh. Schmiedt 1611 [rz.].
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), 1611.
w 4ce, k. 20.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.875.