Nazwisko i imię:
(Ordinari).
Tytuł:
Ordinari Post Tijdender.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Stockholm), 1661-1665.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 20. A. 1661. N. 1. den 13 Februarij (k. 2); A. 1664. N. 11. den 16 Martij (k. 2), A. 1664. N. 15. den 13 April (k. 2), 2. A. 1664. N. 19. den 11 Maij (k. 2), A. 1664. N. 43. den 26 Octobr. (k. 2), A. 1664. N. 45 den 9 Novembr (k. 2); A. 1665. N. 2. den 11 Januarij (k. 2), A. 1665. N. 3. den 18 Januarij (k. 2), A. 1665. N. 9. den 1 Martij (k. 2), A. 1665. N. 32. den 9 Augusti (k. 2). Bogate wzmianki o Polsce prawie w każdym numerze. Wiadomości z Warszawy, Krakowa, Kiejdan, o Czarneckim, Zamoyskim, Lubomirskim. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Ob.7.II.858.
Dodatkowe:
Ordinari Post-tijdender anno […], [Stockholm:] 1661-1665 (Redaktionen: 1645-1820). Por.: J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie (1513-1729), Kraków 1960, s. 88.
Całość:
(Ordinari).
Ordinari Post Tijdender.
B. m. (Stockholm), 1661-1665.
w 4ce, k. 20.

A. 1661. N. 1. den 13 Februarij (k. 2);
A. 1664. N. 11. den 16 Martij (k. 2), A. 1664. N. 15. den 13 April (k. 2), 2. A. 1664. N. 19. den 11 Maij (k. 2), A. 1664. N. 43. den 26 Octobr. (k. 2), A. 1664. N. 45 den 9 Novembr (k. 2);
A. 1665. N. 2. den 11 Januarij (k. 2), A. 1665. N. 3. den 18 Januarij (k. 2), A. 1665. N. 9. den 1 Martij (k. 2), A. 1665. N. 32. den 9 Augusti (k. 2).

Bogate wzmianki o Polsce prawie w każdym numerze. Wiadomości z Warszawy, Krakowa, Kiejdan, o Czarneckim, Zamoyskim, Lubomirskim.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Ob.7.II.858.
Ordinari Post-tijdender anno […], [Stockholm:] 1661-1665 (Redaktionen: 1645-1820).
Por.: J. Lankau, Prasa staropolska na tle rozwoju prasy w Europie (1513-1729), Kraków 1960, s. 88.