Nazwisko i imię:
Opatowczyk Adam (Opatovius Pantini Adamus).
Tytuł:
Tractus theologiae speculativae, Authore R.D. Adamo Opatovio, S. Theologiae Doctore, et in Alma Academia Cracoviensi Professore, Ecclesiae, Cathedralis Cracoviensis Canonico. Luci publicae expositi. Anno Domini 1642. Cracoviae, in officina Christophori Schedel (1644).
Miejsce i rok wydania:
Kraków, druk. Krzysztof Schedel, (1644).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 13, s. 716, k. 11 (index). Dedyk. autora: [...] D. Matthiae Lubieński, Archiepiscopo Gnesnen. [...] Regni Poloniae Primati. Treść dzieła pokrywa się z poz. podaną u Estr. XXIII 369: Tractatum theologicorum cz. I p. Doct. Angelici. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.488.
Dodatkowe:
Adam z Opatowa s. Macieja (1574-1647). Por. [FBC:] J. Krukowski, Korekty w "Bibliografii polskiej Estreicherów", Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2001 z. 1, s. 175-176; tekst dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra/doccontent?id=13&dirids=1
Całość:
Opatowczyk Adam (Opatovius Pantini Adamus).
Tractus theologiae speculativae, Authore R.D. Adamo Opatovio, S. Theologiae Doctore, et in Alma Academia Cracoviensi Professore, Ecclesiae, Cathedralis Cracoviensis Canonico. Luci publicae expositi. Anno Domini 1642. Cracoviae, in officina Christophori Schedel (1644).
Kraków, druk. Krzysztof Schedel, (1644).
w 4ce, k. 13, s. 716, k. 11 (index).

Dedyk. autora: [...] D. Matthiae Lubieński, Archiepiscopo Gnesnen. [...] Regni Poloniae Primati. Treść dzieła pokrywa się z poz. podaną u Estr. XXIII 369: Tractatum theologicorum cz. I p. Doct. Angelici.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.488.
Adam z Opatowa s. Macieja (1574-1647).
Por. [FBC:] J. Krukowski, Korekty w "Bibliografii polskiej Estreicherów", Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2001 z. 1, s. 175-176; tekst dostępny [10.10.2010] w Internecie – http://dlibra.up.krakow.pl:8080/dlibra/dlibra/doccontent?id=13&dirids=1