Nazwisko i imię:
Neufeldt Konrad.
Tytuł:
Dilucida evictio sanctitatis Dei et sanctissimi ejusdem Verbi adversus iniquam, imo blasphemam, Dei et Scripturae Sacrae accusationem, qua D. Christianus Drejerus tum in Apologia [...] invadere audet, Sanctissimum Numen causam mali per accidens vocando, et Scripturas S. in iniquitatis consensum trahendo [...] Praemissa est praefatio dedicatoria et apologetica ad [...] Dnnos Regentes et inclytos Prussiae Ordines, qua optima fama B. Coelestini Myslentae [...] vindicatur. Autore M. Conrado Newfeld. 1655 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1655.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 22, s. 40. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3126.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: SBB-PK Berlin. Exemplar mit der Signatur: Bd 8553 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:053630P_001,800,600
Całość:
Neufeldt Konrad.
Dilucida evictio sanctitatis Dei et sanctissimi ejusdem Verbi adversus iniquam, imo blasphemam, Dei et Scripturae Sacrae accusationem, qua D. Christianus Drejerus tum in Apologia [...] invadere audet, Sanctissimum Numen causam mali per accidens vocando, et Scripturas S. in iniquitatis consensum trahendo [...] Praemissa est praefatio dedicatoria et apologetica ad [...] Dnnos Regentes et inclytos Prussiae Ordines, qua optima fama B. Coelestini Myslentae [...] vindicatur. Autore M. Conrado Newfeld. 1655 [rz.].
B. m., 1655.
w 4ce, k. 22, s. 40.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3126.
[KVK:] Schlüsselseiten des Titels: SBB-PK Berlin. Exemplar mit der Signatur: Bd 8553 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/1:053630P_001,800,600