Nazwisko i imię:
Netzman Peter, Klaws Michael.
Tytuł:
Theses philosophicae sub patrocinio Deiparae Virginis Mariae a Petro Netzman et Michaele Klaws S.D.N. Alumnis, publicae disputationi propositae in Collegio Brunsbergensi Societatis Jesu Anno 1668. [Braniewo] Typ. Henrici Schultz (1668).
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Braniewo), druk. Henryk Schultz, (1668).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1837.
Całość:
Netzman Peter, Klaws Michael.
Theses philosophicae sub patrocinio Deiparae Virginis Mariae a Petro Netzman et Michaele Klaws S.D.N. Alumnis, publicae disputationi propositae in Collegio Brunsbergensi Societatis Jesu Anno 1668. [Braniewo] Typ. Henrici Schultz (1668).
B. m. (Braniewo), druk. Henryk Schultz, (1668).
w 4ce, k. 8.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1837.