Nazwisko i imię:
Moticzkiad Stephanus.
Tytuł:
Discursus logicus circa demonstrationem consideratus [...] ad examinandum propositus praeside [...] respondente Ottone Matteissen Neswis. Lithuan. ad diem 4. Februar [...]. Regiomonti, Typ. Laurentii Segebadii 1637.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 5. [Dedyk.:] Stanislao Swieboden, Consuli, Andreae Wichärtt civi et Mercatori celeberrimo Neswis. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1296.
Całość:
Moticzkiad Stephanus.
Discursus logicus circa demonstrationem consideratus [...] ad examinandum propositus praeside [...] respondente Ottone Matteissen Neswis. Lithuan. ad diem 4. Februar [...]. Regiomonti, Typ. Laurentii Segebadii 1637.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1637.
w 4ce, k. 5.

[Dedyk.:] Stanislao Swieboden, Consuli, Andreae Wichärtt civi et Mercatori celeberrimo Neswis.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1296.