Nazwisko i imię:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Tytuł:
Disputatio theologica continens Decadem illustriorum theorematum de peccato, quam [...] sub praesidio [...] publice examinandam proponit Johannes Hellenius [...] ad diem II Januarij [...]. Regiomonti, Typ. Laurentii Segebadii 1636 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 10. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol7.II.2268.
Całość:
Mislenta Celestyn (Mislenta Coelestinus).
Disputatio theologica continens Decadem illustriorum theorematum de peccato, quam [...] sub praesidio [...] publice examinandam proponit Johannes Hellenius [...] ad diem II Januarij [...]. Regiomonti, Typ. Laurentii Segebadii 1636 [rz.].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1636.
w 4ce, k. 10.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol7.II.2268.