Nazwisko i imię:
Martini Cyriacus.
Tytuł:
Der immer grünende von Gott gesegnete und hochgeschätzete Tannen-Baum Bey [...] Leich-Bestattung des [...] Michael Helwings [...] Bürger-Meisters der Königl. Stadt Elbing. Elbing, Gedr. von Achatz Corellen 1678.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1678.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 1, s. 41-72, tabl. 1 (herb). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1882.
Całość:
Martini Cyriacus.
Der immer grünende von Gott gesegnete und hochgeschätzete Tannen-Baum Bey [...] Leich-Bestattung des [...] Michael Helwings [...] Bürger-Meisters der Königl. Stadt Elbing. Elbing, Gedr. von Achatz Corellen 1678.
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1678.
w 4ce, k. 1, s. 41-72, tabl. 1 (herb).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1882.