Nazwisko i imię:
Loth Georg mł. (Lothus Georgius mł).
Tytuł:
Psalmodia Davidica adornata per Georgium Lotbum D. et Professorem Medicinae primarium in Acad. Regiomontana Borussorum, Sereniss. Electoris Brandenb. ibidem Medicum. Lunaeburgi Typis et impensis Sterniis. Anno 1632 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Lüneburg, druk. Johann i Heinrich Stern, 1632.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 4, s. 328, k. 4. K. tyt. w ramce z ozdobn. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.87.
Dodatkowe:
K. Pilarczyk, Judaika polskie z XVI-XVIII wieku […], cz. 1 (Druki w językach nie-żydowskich), Kraków 1995, s. 40. [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Yv 1084.830A Helmst. – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:272762L_001,800,600
Całość:
Loth Georg mł. (Lothus Georgius mł).
Psalmodia Davidica adornata per Georgium Lotbum D. et Professorem Medicinae primarium in Acad. Regiomontana Borussorum, Sereniss. Electoris Brandenb. ibidem Medicum. Lunaeburgi Typis et impensis Sterniis. Anno 1632 [rz.].
Lüneburg, druk. Johann i Heinrich Stern, 1632.
w 12ce, k. 4, s. 328, k. 4.

K. tyt. w ramce z ozdobn.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.I.87.
K. Pilarczyk, Judaika polskie z XVI-XVIII wieku […], cz. 1 (Druki w językach nie-żydowskich), Kraków 1995, s. 40.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Yv 1084.830A Helmst. – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:272762L_001,800,600