Nazwisko i imię:
Klein Christianus.
Tytuł:
Tugend-Bild einer ehrbaren und Gottsfürchtigen Priester-Frauen zu Ehren der vornenmen Ehelichen Verbindung der [...] Herrn Samuel Korellen [...] mit [...] Jungfrauen Regina des [...] Hn Johannis Szirakowski [...] Tochter, so in [...] Stadt Thorn Anno 1678 den 7. Novemb. vollenzogen worden [...]. In Thorn, drukkts Johannes Cöpselius [1678].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Coepsel, (1678).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1989a.
Całość:
Klein Christianus.
Tugend-Bild einer ehrbaren und Gottsfürchtigen Priester-Frauen zu Ehren der vornenmen Ehelichen Verbindung der [...] Herrn Samuel Korellen [...] mit [...] Jungfrauen Regina des [...] Hn Johannis Szirakowski [...] Tochter, so in [...] Stadt Thorn Anno 1678 den 7. Novemb. vollenzogen worden [...]. In Thorn, drukkts Johannes Cöpselius [1678].
Toruń, druk. Jan Coepsel, (1678).
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1989a.