Nazwisko i imię:
Kepler Ludwig (Keppler Ludovicus).
Tytuł:
Methodi conciliandarum sectarum in medicina discrepantium, sectio prima. In qua per sciagraphiam generalem, in trichotomiis, introducitur Homo, qui parvus Mundus dicitur; in constitutione sana, repraesentans [...] medicinae convenientiam cum theologia, cabala, magia naturali vera demonstrans fundamenta realia physico-chymica, mathematica, metaphysica. Regiomonti, typis Paschalis Mensenii, Anno 1648.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Paschen Mense, 1648.
Opis/komentarz:
folio, k. 14, tabl. 15. Tyt. w ramce z ozdobn.; tyt. dod.: Methodus conciliandarum sectarum […]. [Dedyk.:] Danieli Beckhero, tekstu s. 10, 15 tablic-schematów i epilogus. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.175.
Całość:
Kepler Ludwig (Keppler Ludovicus).
Methodi conciliandarum sectarum in medicina discrepantium, sectio prima. In qua per sciagraphiam generalem, in trichotomiis, introducitur Homo, qui parvus Mundus dicitur; in constitutione sana, repraesentans [...] medicinae convenientiam cum theologia, cabala, magia naturali vera demonstrans fundamenta realia physico-chymica, mathematica, metaphysica. Regiomonti, typis Paschalis Mensenii, Anno 1648.
Królewiec, druk. Paschen Mense, 1648.
folio, k. 14, tabl. 15.

Tyt. w ramce z ozdobn.; tyt. dod.: Methodus conciliandarum sectarum […].
[Dedyk.:] Danieli Beckhero, tekstu s. 10, 15 tablic-schematów i epilogus.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.175.