Nazwisko i imię:
Gelling Michael.
Tytuł:
Elegia Solemnia Nativitatis, Pueri nobis nati, Filii nobis dati: Messiae et Immanuelis nostri describens, concinnata a [...] Leopoliens. Polono. Anno [...] 1625 [rz.]. Regiomonti Borussorum, Ex Off. Laur. Segebadij [1625].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (1625).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1001 adl.
Całość:
Gelling Michael.
Elegia Solemnia Nativitatis, Pueri nobis nati, Filii nobis dati: Messiae et Immanuelis nostri describens, concinnata a [...] Leopoliens. Polono. Anno [...] 1625 [rz.]. Regiomonti Borussorum, Ex Off. Laur. Segebadij [1625].
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, (1625).
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1001 adl.