Nazwisko i imię:
Funck Georg.
Tytuł:
Die von Hiob beseuffzete Lebens-Nichtigkeit [...] bey der Leichbegängniss des [...] Johann Melhorns [...] im J. 1697 [...] in einer Leich-Predigt [...]. Elbing, bey Sam. Preussen [1697].
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Samuel Preuss, (1697).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 51. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3494.
Całość:
Funck Georg.
Die von Hiob beseuffzete Lebens-Nichtigkeit [...] bey der Leichbegängniss des [...] Johann Melhorns [...] im J. 1697 [...] in einer Leich-Predigt [...]. Elbing, bey Sam. Preussen [1697].
Elbląg, druk. Samuel Preuss, (1697).
w 4ce, s. 51.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3494.