Nazwisko i imię:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Tytuł:
Zeit-Buch ubers Jahr [...] 1661 [rz.]. Lüneburg, gedr. u. verl. durch die Sternen [1660].
Miejsce i rok wydania:
Lüneburg, druk. Johann i Heinrich Stern, (1660).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. „Verkaufft“ [nalepka z nadr. Jacob Püfflern, B]. [Zawiera:] kalendarz (k. 16) oraz Ander Theil (k. 11). Widok Gdańska, dedyk. Joanni Casimiro, Könige in Polen [...], na k. 2: Ludo-vicae Mariae, Kön. in P. u. Schweden [...]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6303.
Dodatkowe:
[KVK:] Exemplar des Stadtarchivs Altenburg als Volltext digitalisiert von der ThULB Jena (Kalender). Signatur: KAL1:1661(2K) – http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRIViewServlet/jportal_derivate_00170362/K_1661_0032_re.tif?mode=generateLayout&XSL.MCR [KVK:] Exemplar des StA Altenburg als Volltext digitalisiert von der ThULB Jena (Praktik). Signatur: KAL1:1661(2P) – http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRIViewServlet/jportal_derivate_00170363/K_1661_0047_re.tif?mode=generateLayout&XSL.MCR [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Ne 389 (1661) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:643251X_001,800,600
Całość:
Fuhrmann Stephan (Fuhrmann Stephanus).
Zeit-Buch ubers Jahr [...] 1661 [rz.]. Lüneburg, gedr. u. verl. durch die Sternen [1660].
Lüneburg, druk. Johann i Heinrich Stern, (1660).
w 4ce, k. 16.

„Verkaufft“ [nalepka z nadr. Jacob Püfflern, B]. [Zawiera:] kalendarz (k. 16) oraz Ander Theil (k. 11). Widok Gdańska, dedyk. Joanni Casimiro, Könige in Polen [...], na k. 2: Ludo-vicae Mariae, Kön. in P. u. Schweden [...].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.6303.
[KVK:] Exemplar des Stadtarchivs Altenburg als Volltext digitalisiert von der ThULB Jena (Kalender). Signatur: KAL1:1661(2K) – http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRIViewServlet/jportal_derivate_00170362/K_1661_0032_re.tif?mode=generateLayout&XSL.MCR
[KVK:] Exemplar des StA Altenburg als Volltext digitalisiert von der ThULB Jena (Praktik). Signatur: KAL1:1661(2P) – http://zs.thulb.uni-jena.de/servlets/MCRIViewServlet/jportal_derivate_00170363/K_1661_0047_re.tif?mode=generateLayout&XSL.MCR
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel. Signatur: Ne 389 (1661) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:643251X_001,800,600