Nazwisko i imię:
Fuchs Samuel (Fuchsius Samuel).
Tytuł:
Gratiarum actio ad Deum Opt[imum] Max[imum] deinde ad Sereniss [...] Dn. Georgium Guilhelmum, March. Brand. S.R.L. Electorem, Ducem Borussiae etc. etc. pro induciis impetratis habita a [...]. Regiomonti, Typis Laur. Segebadij, 1629.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 16. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.322 adl.
Całość:
Fuchs Samuel (Fuchsius Samuel).
Gratiarum actio ad Deum Opt[imum] Max[imum] deinde ad Sereniss [...] Dn. Georgium Guilhelmum, March. Brand. S.R.L. Electorem, Ducem Borussiae etc. etc. pro induciis impetratis habita a [...]. Regiomonti, Typis Laur. Segebadij, 1629.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1629.
w 4ce, k. 16.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.322 adl.