Nazwisko i imię:
Ferdynand II Habsburg, cesarz.
Tytuł:
Ferdinandi II, Romanorum imperatoris augustissimi Motiva seria et emolumenta publica initae pacis cum Serenissimo Duce Saxoniae Principe Electore, prout ea ex mandato caesareo transmissa sunt ad virum quendam magnae authoritatis. Anno 1635 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1635.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 3, k. 1. [k. 3, po czym współwyd.:] Sereniss[imi] Regis Poloniae Vladislai IV Litterae intercessionales ad Invictiss[imum] Romanum Imperatorem Ferdinand[um] II pro Ordinibus Ducatus Silesiae [k. 1] Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3192.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1801. [KVK:] SBB-PK Berlin. Signatur: Flugschr. 1635/18 (Anmerkung: „Gegenwärtiger Standort: Biblioteka Jagiellońska Kraków“). [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel (Enth. außerdem: Sereniss. Regis Poloniae Vladislai IV. Signatur: T 811b.4° Helmst. (35) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:252082D_001,800,600 [KVK:] (Nicht identisch) Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: Pon Vc 4311, QK – http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2003/3:626153P/ [KVK:] Volltext 2008 digitalisiert von: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Signatur: Pon Vc 4311, QK – http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-28697
Całość:
Ferdynand II Habsburg, cesarz.
Ferdinandi II, Romanorum imperatoris augustissimi Motiva seria et emolumenta publica initae pacis cum Serenissimo Duce Saxoniae Principe Electore, prout ea ex mandato caesareo transmissa sunt ad virum quendam magnae authoritatis. Anno 1635 [rz.].
B. m., 1635.
w 4ce, k. 3, k. 1.

[k. 3, po czym współwyd.:] Sereniss[imi] Regis Poloniae Vladislai IV Litterae intercessionales ad Invictiss[imum] Romanum Imperatorem Ferdinand[um] II pro Ordinibus Ducatus Silesiae [k. 1]

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3192.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1801.
[KVK:] SBB-PK Berlin. Signatur: Flugschr. 1635/18 (Anmerkung: „Gegenwärtiger Standort: Biblioteka Jagiellońska Kraków“).
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der HAB Wolfenbüttel (Enth. außerdem: Sereniss. Regis Poloniae Vladislai IV. Signatur: T 811b.4° Helmst. (35) – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/23:252082D_001,800,600
[KVK:] (Nicht identisch) Schlüsselseiten aus dem Exemplar der ULB Halle. Signatur: Pon Vc 4311, QK – http://vd17.bibliothek.uni-halle.de/pict/2003/3:626153P/
[KVK:] Volltext 2008 digitalisiert von: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Signatur: Pon Vc 4311, QK – http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:gbv:3:1-28697