Nazwisko i imię:
(Frowerk Nicolaus).
Tytuł:
Ehestandes Traur- und Froh-Werck. Bey Hochzeitlichem Erhen- und Frawden-Tage (s. T.) Hn. Nicolai Frowerks [...] und (s. T.) Jungfrawen Anna Corellin, (s.T.) Herrn Samuelis Corellen [...] Tochter [...] vorgellet [sic] und auffgetragen anstatt sonderlichen Confects oder eines Schnurs Corallen von einem Sonderbaren Corellen - liebhaber. Elbing, gedr. von Achatz Corell und Joh. Arnolden 1675.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1675.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1977.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 145.
Całość:
(Frowerk Nicolaus).
Ehestandes Traur- und Froh-Werck. Bey Hochzeitlichem Erhen- und Frawden-Tage (s. T.) Hn. Nicolai Frowerks [...] und (s. T.) Jungfrawen Anna Corellin, (s.T.) Herrn Samuelis Corellen [...] Tochter [...] vorgellet [sic] und auffgetragen anstatt sonderlichen Confects oder eines Schnurs Corallen von einem Sonderbaren Corellen - liebhaber. Elbing, gedr. von Achatz Corell und Joh. Arnolden 1675.
Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1675.
w 4ce, k. 4.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1977.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 145.