Nazwisko i imię:
Domssdorff Achatius.
Tytuł:
Krieges-Wancken, Ruh-Gedancken: Auff den Hochzeitlichen Ehrentag des [...] Achatz Corellen [...] Buchdruckern in Elbing Bräutigams mit der [...] Frawen Anna, des Weyland [...] Martin Preussen [...] hinterlassenen Wittiben Braut. Auff den 22. Monats Tag Januarij Anno 1658 vorgestellet durch [...]. [Elbing, A. Corell, 1658].
Miejsce i rok wydania:
B. m, b. r., (Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1658).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1957.
Całość:
Domssdorff Achatius.
Krieges-Wancken, Ruh-Gedancken: Auff den Hochzeitlichen Ehrentag des [...] Achatz Corellen [...] Buchdruckern in Elbing Bräutigams mit der [...] Frawen Anna, des Weyland [...] Martin Preussen [...] hinterlassenen Wittiben Braut. Auff den 22. Monats Tag Januarij Anno 1658 vorgestellet durch [...]. [Elbing, A. Corell, 1658].
B. m, b. r., (Elbląg, druk. Achacy Korel st., 1658).
w 4ce, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1957.