Nazwisko i imię:
Domssdorff Achatius.
Tytuł:
Corallness Liebes-Werck, welches [...] Nicolaus Frowerck [...] Handelsmann in Elbing mit der [...] Jungfrauen Anna [...] Samuelis Corellen [...] Pastoris Tochter, am 22-ten Tag Weinmonats [...] auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff. Elbing, Achatz Corell und Joh. Arnold, 1675.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1675.
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1980.
Całość:
Domssdorff Achatius.
Corallness Liebes-Werck, welches [...] Nicolaus Frowerck [...] Handelsmann in Elbing mit der [...] Jungfrauen Anna [...] Samuelis Corellen [...] Pastoris Tochter, am 22-ten Tag Weinmonats [...] auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff auffrichtete [...] Achatius von Dumssdorff. Elbing, Achatz Corell und Joh. Arnold, 1675.
Elbląg, druk. Achacy Korel mł. i Jan Arnold, 1675.
folio, k. 2.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1980.