Nazwisko i imię:
Dilger Nathanael.
Tytuł:
Christliche Predigt in der Pharr Kirchen zu Dantzig gehalten als der [...] Heinricus Nicolai [...] zur Erden bestätigt worden ist. Dabey zu finden eine aussführliche Erzehlung was mit ihm in seiner Kranckheit gehandelt worden [...]. Lübeck, In Verlegung Mich. Volcken, gedr. bey seel. Schmalhertzens Erben 1662.
Miejsce i rok wydania:
Lübeck, druk. Valentin Schmalhertz (Erben), 1662.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 86. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4323.
Całość:
Dilger Nathanael.
Christliche Predigt in der Pharr Kirchen zu Dantzig gehalten als der [...] Heinricus Nicolai [...] zur Erden bestätigt worden ist. Dabey zu finden eine aussführliche Erzehlung was mit ihm in seiner Kranckheit gehandelt worden [...]. Lübeck, In Verlegung Mich. Volcken, gedr. bey seel. Schmalhertzens Erben 1662.
Lübeck, druk. Valentin Schmalhertz (Erben), 1662.
w 4ce, s. 86.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.4323.