Nazwisko i imię:
Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus).
Tytuł:
Haupt-Gründe des fanaticismi [...] aus der H. Schrifft und der Christl. Antiquität [...]. Dantzig, auf Kosten des Autoris, bey J. A. Plener 1699.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Szczecin), druk. Johann Adam Plener, 1699.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8, s. 226, k. 1 (errata). Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1217.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: 6.A.958,angeb.2 – http://www.gbv.de/vd/vd17/14:008726P
Całość:
Bücher Christian Friedrich (Bücher Christianus Fridericus).
Haupt-Gründe des fanaticismi [...] aus der H. Schrifft und der Christl. Antiquität [...]. Dantzig, auf Kosten des Autoris, bey J. A. Plener 1699.
B. m. (Szczecin), druk. Johann Adam Plener, 1699.
w 4ce, k. 8, s. 226, k. 1 (errata).

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1217.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: 6.A.958,angeb.2 – http://www.gbv.de/vd/vd17/14:008726P