Nazwisko i imię:
Behm Michael, Dreiling Melchior.
Tytuł:
Disputatio theologica Anti-Sociniana, qua disquisitur, utrum Christus ob sanctificationem et missionem in mundum Joh. 10.36. se Filium Dei appellarit? Johanni Crellio Franco opposita, et pro Jubilaeo Academiae Regiomontanae solemnitate celebranda, publico Doctorum examini exhibita praeside [...] respondente Melchiore Dreilingio Riga-Livono ad diem [7] Octobris [...]. [Regiomonti] Typis Johannis Reusneri 1644.
Miejsce i rok wydania:
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1644.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 8. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.847.
Dodatkowe:
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: Theol.ev.pol.590,misc.8 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:686207M_001,800,600
Całość:
Behm Michael, Dreiling Melchior.
Disputatio theologica Anti-Sociniana, qua disquisitur, utrum Christus ob sanctificationem et missionem in mundum Joh. 10.36. se Filium Dei appellarit? Johanni Crellio Franco opposita, et pro Jubilaeo Academiae Regiomontanae solemnitate celebranda, publico Doctorum examini exhibita praeside [...] respondente Melchiore Dreilingio Riga-Livono ad diem [7] Octobris [...]. [Regiomonti] Typis Johannis Reusneri 1644.
B. m. (Królewiec), druk. Jan Reussner, 1644.
w 4ce, k. 8.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.847.
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Signatur: Theol.ev.pol.590,misc.8 – http://www.gbv.de/du/services/gLink/vd17/14:686207M_001,800,600