Nazwisko i imię:
Behm Johann (Behm Johannes).
Tytuł:
Disputatio theologica de sacramento baptismi contra Photinianos, Calvinianos et Pontificios. Quam [...] Praeside [...] a. d. 22 [27] Febr [...] examinandam proponit M. Casparus Movius Megapol. Parch: Ecclesiae, quae Christo Caunis Lithvanorum ex Germanis, invariate. Aug. confessioni addictis colligitur, Pastor. Regiomonti Typis Laur. Segebadii 1624.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1624.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 18. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3900.
Całość:
Behm Johann (Behm Johannes).
Disputatio theologica de sacramento baptismi contra Photinianos, Calvinianos et Pontificios. Quam [...] Praeside [...] a. d. 22 [27] Febr [...] examinandam proponit M. Casparus Movius Megapol. Parch: Ecclesiae, quae Christo Caunis Lithvanorum ex Germanis, invariate. Aug. confessioni addictis colligitur, Pastor. Regiomonti Typis Laur. Segebadii 1624.
Królewiec, druk. Wawrzyniec Segebade, 1624.
w 4ce, k. 18.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.3900.