Nazwisko i imię:
Becmann Christian (Becmanus Christianus).
Tytuł:
Exercitationes theologicae. In quibus pro vera Deitate Christi Servatoris nostri contra Fausti Socini, Valentini Smalcii, Christophori Ostorodi, Johannis Crellii Franci et similium recentissimas molitiones: Ut et de argumentis pro vera humana Natura Christi eiusdem contra Mennonem Simonis, Theophrastum Paracelsum, Valentinum Weigelium, Paulum Felgenhauerum et alios huius notae [...] agitur. Amstelodami, apud Johannem Janssonium 1643 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Amsterdam, druk. Johannes Janssonius, 1643.
Opis/komentarz:
folio, k. 3, s. 528, k. 6. [Tyt. nagł.:] Christiani Becmani Bornensis Exercitationes Theologicae […]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.80.
Całość:
Becmann Christian (Becmanus Christianus).
Exercitationes theologicae. In quibus pro vera Deitate Christi Servatoris nostri contra Fausti Socini, Valentini Smalcii, Christophori Ostorodi, Johannis Crellii Franci et similium recentissimas molitiones: Ut et de argumentis pro vera humana Natura Christi eiusdem contra Mennonem Simonis, Theophrastum Paracelsum, Valentinum Weigelium, Paulum Felgenhauerum et alios huius notae [...] agitur. Amstelodami, apud Johannem Janssonium 1643 [rz.].
Amsterdam, druk. Johannes Janssonius, 1643.
folio, k. 3, s. 528, k. 6.

[Tyt. nagł.:] Christiani Becmani Bornensis Exercitationes Theologicae […].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.III.80.