Nazwisko i imię:
(Frowerck Nicolaus).
Tytuł:
Auff Hen Hochzeitlichen Ehren- und Freuden-Tag dess [...] Nicolaus Frowerck [...] und der [...] Annen Corellen [...] Predigers königl. New-Stadt daselbst [...] Tochter. So gehalten den 22. Octob. Anno 1675. Wünschen hiemit Glück gutte Freunde. Elbing, Gedr. von Achatz Corell und Joh. Arnolden 1675.
Miejsce i rok wydania:
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1675.
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Pisali: Andreas Hinnius, Christianus Albinus, C.F.B. i S.C. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1979.
Dodatkowe:
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 145.
Całość:
(Frowerck Nicolaus).
Auff Hen Hochzeitlichen Ehren- und Freuden-Tag dess [...] Nicolaus Frowerck [...] und der [...] Annen Corellen [...] Predigers königl. New-Stadt daselbst [...] Tochter. So gehalten den 22. Octob. Anno 1675. Wünschen hiemit Glück gutte Freunde. Elbing, Gedr. von Achatz Corell und Joh. Arnolden 1675.
Elbląg, druk. Achacy Korel mł., 1675.
folio, k. 2.

Pisali: Andreas Hinnius, Christianus Albinus, C.F.B. i S.C.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewicz, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVII (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 3 (13), Toruń 1965, s. 99-226; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12725
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.7.II.1979.
J. Sekulski‎, Bibliografia druków elbląskich: 1558-1772, Warszawa 1988, s. 145.