Nazwisko i imię:
Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior).
Tytuł:
Von Erwehlung der beyder Bischoffe, Samblandt unnd Pomezan, im Hertzogthumb Preussen, Auch von jhrem Ambt, Verordnung der Visitation, und anderem, so zu förderung und erhaltung des Predigampts und Schulen, Christlicher Zucht, und gutter Ordnung von nöten ist. Gedruckt zu Königsberg in Preussen, durch Johann Schmidt.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), (ok. 1620).
Opis/komentarz:
folio, k. 29. Na k. tyt. drzeworyt: herb książęcy. Czy druk XVI w.? Johann Schmidt (Fabricius) drukował w Królewcu w latach 1593-1623. W tymże klocku jako następna pozycja figuruje Repetitio corporis doctrinae Ecclesiasticae, także druk Schmidta (tym razem z kartą tyt. dwubarwną), również nie datowany. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 6.III.49 adl.
Dodatkowe:
[Von Gottes Gnaden Wir Albrecht der Elter Marggraff zu Brande[n]burg in Preussen [...] Hertzog]. [KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Sign.: Hist.Pruss.36,misc.1 – http://www.gbv.de/vd/vd17/14:079789C
Całość:
Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior).
Von Erwehlung der beyder Bischoffe, Samblandt unnd Pomezan, im Hertzogthumb Preussen, Auch von jhrem Ambt, Verordnung der Visitation, und anderem, so zu förderung und erhaltung des Predigampts und Schulen, Christlicher Zucht, und gutter Ordnung von nöten ist. Gedruckt zu Königsberg in Preussen, durch Johann Schmidt.
Królewiec, druk. Jan Fabricius (Schmidt), (ok. 1620).
folio, k. 29.

Na k. tyt. drzeworyt: herb książęcy.

Czy druk XVI w.? Johann Schmidt (Fabricius) drukował w Królewcu w latach 1593-1623. W tymże klocku jako następna pozycja figuruje Repetitio corporis doctrinae Ecclesiasticae, także druk Schmidta (tym razem z kartą tyt. dwubarwną), również nie datowany.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol. 6.III.49 adl.
[Von Gottes Gnaden Wir Albrecht der Elter Marggraff zu Brande[n]burg in Preussen [...] Hertzog].
[KVK:] Schlüsselseiten aus dem Exemplar der SLUB Dresden. Sign.: Hist.Pruss.36,misc.1 – http://www.gbv.de/vd/vd17/14:079789C