Nazwisko i imię:
Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior).
Tytuł:
Von Erwehlung der beider Bischoff, Samlandt und Pomezan in Hertzogthumb Preussen, Auch von ihrem Ampt, Verordnung der Visitation und anderem so zu fürderung und erhaltung des Predigampts und Schulen, Christlicher zucht, und guter Ordenung von nöthen ist. Gedruckt zu Königsperg in Preussen, bey Johann Daubman, 1568.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1568.
Opis/komentarz:
folio, k. 31. Na k. tyt. drzeworyt: herb książęcy. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.54 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 298.
Całość:
Albrecht Hohenzollern, margrabia brandenburski, książę pruski (Albertus senior).
Von Erwehlung der beider Bischoff, Samlandt und Pomezan in Hertzogthumb Preussen, Auch von ihrem Ampt, Verordnung der Visitation und anderem so zu fürderung und erhaltung des Predigampts und Schulen, Christlicher zucht, und guter Ordenung von nöthen ist. Gedruckt zu Königsperg in Preussen, bey Johann Daubman, 1568.
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1568.
folio, k. 31.

Na k. tyt. drzeworyt: herb książęcy.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.III.54 adl.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 298.