Nazwisko i imię:
Voit David (Voigt David).
Tytuł:
Oratio de Abraham Patriarcha, recitata cum post sedatam, beneficio Dei, Saevitiam pestis, rursus inchoarentur publicae praelectiones in Academia Regiomontana. Regiomonti Bor. Jo. Daubmann, 1565.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1565.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 26. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.14 adl.
Całość:
Voit David (Voigt David).
Oratio de Abraham Patriarcha, recitata cum post sedatam, beneficio Dei, Saevitiam pestis, rursus inchoarentur publicae praelectiones in Academia Regiomontana. Regiomonti Bor. Jo. Daubmann, 1565.
Królewiec, druk. Jan Daubmann, 1565.
w 8ce, k. 26.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.14 adl.