Nazwisko i imię:
Wigand Johann (Wigand Joannes).
Tytuł:
Quaestio de dieto Pauli Coloss. II. Videte, ne quis vos depraedetur per Philosophiam et Responsio per [...] Recitata in Academia Regiomontana, in publica Magistrorum promotione 22 Martij, Anno 1575. Regiomonti, typis haeredum Johannis Daubmanni. Impensis Christophori Hoffmanni 1575.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. dziedziców Jana Daubmanna, 1575.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 11. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.775 adl.
Całość:
Wigand Johann (Wigand Joannes).
Quaestio de dieto Pauli Coloss. II. Videte, ne quis vos depraedetur per Philosophiam et Responsio per [...] Recitata in Academia Regiomontana, in publica Magistrorum promotione 22 Martij, Anno 1575. Regiomonti, typis haeredum Johannis Daubmanni. Impensis Christophori Hoffmanni 1575.
Królewiec, druk. dziedziców Jana Daubmanna, 1575.
w 4ce, k. 11.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.775 adl.