Nazwisko i imię:
Wigand Johann (Wigand Joannes).
Tytuł:
De coena Domini propositiones. De quibus disputabitur in Academia Regiomontana [...] 13 Augusti [1574] [...]. Regiomonti Bor., Typis haeredum Johannis Daubmanni. Anno 1574.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. dziedziców Jana Daubmanna, 1574.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 36. Zawiera 543 tezy dyskusyjne. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.770 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1075.
Całość:
Wigand Johann (Wigand Joannes).
De coena Domini propositiones. De quibus disputabitur in Academia Regiomontana [...] 13 Augusti [1574] [...]. Regiomonti Bor., Typis haeredum Johannis Daubmanni. Anno 1574.
Królewiec, druk. dziedziców Jana Daubmanna, 1574.
w 4ce, k. 36.

Zawiera 543 tezy dyskusyjne.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.770 adl.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1075.