Nazwisko i imię:
Wigand Johann (Wigand Joannes).
Tytuł:
De alce vera historia. Per D. Johannem Wigandum, episcopum Pomezaniensem collecta. Regiomonti Bor., typ. Georgii Osterbergeri, 1582.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1582.
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 11. Na k. tyt. drzeworyt łosia. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.412 adl.
Całość:
Wigand Johann (Wigand Joannes).
De alce vera historia. Per D. Johannem Wigandum, episcopum Pomezaniensem collecta. Regiomonti Bor., typ. Georgii Osterbergeri, 1582.
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1582.
w 4ce, s. 11.

Na k. tyt. drzeworyt łosia.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.412 adl.