Nazwisko i imię:
Wels Andreas (Welsius Andreas).
Tytuł:
Carmen de beneficiis Spiritus Sancti, cui aliud additur de collatione Christi cum rosa, Scriptum à M. Andrea Welsio. Excusum Dantisci à Iacobo Rhodo, Anno 1582 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1582.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. Ramka podwójna, ozdobna; tekst gr. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.369 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1060. [KVK:] Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel. Die Vorlage enth. insgesamt [...] Werke: De Collatione Christi cum rosa. Exemplar mit der Signatur: M: Li 9598.
Całość:
Wels Andreas (Welsius Andreas).
Carmen de beneficiis Spiritus Sancti, cui aliud additur de collatione Christi cum rosa, Scriptum à M. Andrea Welsio. Excusum Dantisci à Iacobo Rhodo, Anno 1582 [rz.].
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1582.
w 4ce, k. 4.

Ramka podwójna, ozdobna; tekst gr.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.369 adl.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 1060.
[KVK:] Herzog-August-Bibliothek, Wolfenbüttel. Die Vorlage enth. insgesamt [...] Werke: De Collatione Christi cum rosa. Exemplar mit der Signatur: M: Li 9598.