Nazwisko i imię:
(Weidner Joannes, Glaser Alexander, Stübner Ambrosius).
Tytuł:
Christlich und notwendig erinnerung aus Gottes wort, wes sich die Christen in diesen geferlichen Sterbens leufften vorhalten solle, gestellet, an die Christliche Gemein zu Dantzigk. Gedruckt zu Dantzigk, durch Jacobum Rhodum. Anno 1564 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1564.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 52. [Dedyk.:] Der gantzen Christlichen Gemein zu Dantzigk. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.173 adl.
Całość:
(Weidner Joannes, Glaser Alexander, Stübner Ambrosius).
Christlich und notwendig erinnerung aus Gottes wort, wes sich die Christen in diesen geferlichen Sterbens leufften vorhalten solle, gestellet, an die Christliche Gemein zu Dantzigk. Gedruckt zu Dantzigk, durch Jacobum Rhodum. Anno 1564 [rz.].
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1564.
w 8ce, k. 52.

[Dedyk.:] Der gantzen Christlichen Gemein zu Dantzigk.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.173 adl.