Nazwisko i imię:
(Schreckius Valentinus, Fabricius Laurentius).
Tytuł:
Carmina nuptialia in honorem coniugii honesti et eruditi iuuenis Dionysii Sternbergij, scholae Marianae Dantisci collegae: Et pudicae virginis Dorotheae, honesti viri Gregorii Mechelburgii ciuis Dantiscanj filiae Scripta à M. Valentino Schreckio et Laurentio Fabricio. Excusa Dantisci à Iacobo Rhodo. 1576.
Miejsce i rok wydania:
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1576.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. K. tyt. w ramce z ozdobników. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.410 adl.
Całość:
(Schreckius Valentinus, Fabricius Laurentius).
Carmina nuptialia in honorem coniugii honesti et eruditi iuuenis Dionysii Sternbergij, scholae Marianae Dantisci collegae: Et pudicae virginis Dorotheae, honesti viri Gregorii Mechelburgii ciuis Dantiscanj filiae Scripta à M. Valentino Schreckio et Laurentio Fabricio. Excusa Dantisci à Iacobo Rhodo. 1576.
Gdańsk, druk. Jakub Rhode (I), 1576.
w 4ce, k. 6.

K. tyt. w ramce z ozdobników.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.410 adl.