Nazwisko i imię:
Schreck Valentin (Schreckius Valentinus).
Tytuł:
Speculum Bonae Matris familias. In honorem nuptialem ornatissimi iuuenis, pietate et morum integritate praestantis, Casparis Schachmanni, et pudicae virginis Hedwigis, Spectabilis et honorati viri Dni Georgij Roggij, in inclyta Gedanensium Repub[lica] fori iudiciarij Scabini relictae filiae. Descriptum versibus M.Valentini Schreckii Aldenburgensis.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I, 1575).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4. K. tyt. w ramce z ozdobników. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.396 adl.
Całość:
Schreck Valentin (Schreckius Valentinus).
Speculum Bonae Matris familias. In honorem nuptialem ornatissimi iuuenis, pietate et morum integritate praestantis, Casparis Schachmanni, et pudicae virginis Hedwigis, Spectabilis et honorati viri Dni Georgij Roggij, in inclyta Gedanensium Repub[lica] fori iudiciarij Scabini relictae filiae. Descriptum versibus M.Valentini Schreckii Aldenburgensis.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I, 1575).
w 4ce, k. 4.
K. tyt. w ramce z ozdobników.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.396 adl.