Nazwisko i imię:
Ribbe Simon (Ribbius Simon).
Tytuł:
Carmen de lapsu Adae illiusque cum Deo per Christi mortem reconciliatione. Generoso, nobili nec non heroica virtute praedito viro D. Nicolao Siedlecki: et Amplissimo, pietate, eruditione, consilio, rerumque experientiá Praestanti viro D. Christophoro Rid Senatori Posnaniensi et Augustanae Confessionis Seniori dignissimo, Dominis, fautoribus et benefactoribus suis aeternum colendis nuncupat et consecrat tes eunoias kai filias ergo [gr.]. Simon Ribbius Soldauiensis Borussus. Regiomonti Boruss[orum] Typis Georgii Osterbergeri, Anno 1600 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1600.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1052 adl.
Całość:
Ribbe Simon (Ribbius Simon).
Carmen de lapsu Adae illiusque cum Deo per Christi mortem reconciliatione. Generoso, nobili nec non heroica virtute praedito viro D. Nicolao Siedlecki: et Amplissimo, pietate, eruditione, consilio, rerumque experientiá Praestanti viro D. Christophoro Rid Senatori Posnaniensi et Augustanae Confessionis Seniori dignissimo, Dominis, fautoribus et benefactoribus suis aeternum colendis nuncupat et consecrat tes eunoias kai filias ergo [gr.]. Simon Ribbius Soldauiensis Borussus. Regiomonti Boruss[orum] Typis Georgii Osterbergeri, Anno 1600 [rz.].
Królewiec, druk. Jerzy Osterberger, 1600.
w 4ce, k. 6.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1052 adl.