Nazwisko i imię:
Pawłowski Stanisław (Pavlovski Stanislaus).
Tytuł:
Rudolphi secundi [...] Romanorum Imperatoris [...] Stanislai Pawlowski, Episcopi Olmucensis [...] Venceslai Senioris Bercae, Baronis de Daub [...] S.C. Maiestatis Consiliarioru etc. Oratorum ad Serenissimum Sigismundum. Tertium, Poloniae et Sueciae Regem [...] oratio, in Comitijs Generalibus Cracouiae habita, Die 25. Mensis Februarij, Anno Domini 1595.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I, 1595).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 17. [K. tyt.:] Rudolphi Secundi, Sacratissimi et Inuictissimi Romanorum Imperatoris, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croat. Sclavon etc. Regis etc. Archiducis Austriae, Monarchionis Moraviae, Comitis Tyrolis. etc. etc. Reuerendissimi et Illujtriss. Generosi et Magnifici Dominorum, D. Stanislai Pawlowski, Episcopi Olmucensis, Principis, Regalis Capellae Bohemiae Comitis etc. Venceslai Senioris Bercae, Baronis de Daub. et Leip. Regni Bohemiae Aulae Marschalci, eiusdēq. S. C. Maiesta. Consiliariorū etc. Oratorum ad Sereniss. Sigismundum Tertium, Poloniae et Sueciae Regem, Magnum Ducem Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiaeq. etc. Et Inclytos Regni Poloniae, Magniq. Ducatus Lithua. etc. Ordines. Oratio, In Comitijs Generalibus Cracouiae habita, Die 25. Mensis Februarij, Anno Domini 1595. Prawdopodobnie błędna data dzienna, wydanie krakowskie z roku 1595 podaje 27 lutego. [K. E1v:] Dantisci. In Officina Iacobi Rhodi, 1595 [rz.]. Na k. A2r inicjał drzeworytowy z puttem, na końcu listek i winietka z ozdobników: pismo: antykwa, kursywa. Katalog Starych Druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI…, oprac. M. Bohonos, Wrocław 1965, 1843. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716 Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.304 adl. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 53 8° adl. 17, Nd 2534 8° adl. 4.
Dodatkowe:
Rudolf II Habsburg, ces. rzymski narodu niem.; Zygmunt III Waza, król polski. Berca Wacław, baron, marszałek dworu czeskiego, poseł Rudolfa II w 1595. Pawłowski Stanisław (zm. 1598), bp ołomuniecki, poseł ces. Rudolfa II do Polski w 1587 i 1595.
Całość:
Pawłowski Stanisław (Pavlovski Stanislaus).
Rudolphi secundi [...] Romanorum Imperatoris [...] Stanislai Pawlowski, Episcopi Olmucensis [...] Venceslai Senioris Bercae, Baronis de Daub [...] S.C. Maiestatis Consiliarioru etc. Oratorum ad Serenissimum Sigismundum. Tertium, Poloniae et Sueciae Regem [...] oratio, in Comitijs Generalibus Cracouiae habita, Die 25. Mensis Februarij, Anno Domini 1595.
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Jakub Rhode I, 1595).
w 4ce, k. 17.

[K. tyt.:] Rudolphi Secundi, Sacratissimi et Inuictissimi Romanorum Imperatoris, Germaniae, Hungariae, Bohemiae, Dalmatiae, Croat. Sclavon etc. Regis etc. Archiducis Austriae, Monarchionis Moraviae, Comitis Tyrolis. etc. etc. Reuerendissimi et Illujtriss. Generosi et Magnifici Dominorum, D. Stanislai Pawlowski, Episcopi Olmucensis, Principis, Regalis Capellae Bohemiae Comitis etc. Venceslai Senioris Bercae, Baronis de Daub. et Leip. Regni Bohemiae Aulae Marschalci, eiusdēq. S. C. Maiesta. Consiliariorū etc. Oratorum ad Sereniss. Sigismundum Tertium, Poloniae et Sueciae Regem, Magnum Ducem Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masouiae, Samogitiaeq. etc. Et Inclytos Regni Poloniae, Magniq. Ducatus Lithua. etc. Ordines. Oratio, In Comitijs Generalibus Cracouiae habita, Die 25. Mensis Februarij, Anno Domini 1595.
Prawdopodobnie błędna data dzienna, wydanie krakowskie z roku 1595 podaje 27 lutego.
[K. E1v:] Dantisci. In Officina Iacobi Rhodi, 1595 [rz.].
Na k. A2r inicjał drzeworytowy z puttem, na końcu listek i winietka z ozdobników: pismo: antykwa, kursywa.
Katalog Starych Druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Polonica wieku XVI…, oprac. M. Bohonos, Wrocław 1965, 1843.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.304 adl.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 53 8° adl. 17, Nd 2534 8° adl. 4.
Rudolf II Habsburg, ces. rzymski narodu niem.; Zygmunt III Waza, król polski.
Berca Wacław, baron, marszałek dworu czeskiego, poseł Rudolfa II w 1595.
Pawłowski Stanisław (zm. 1598), bp ołomuniecki, poseł ces. Rudolfa II do Polski w 1587 i 1595.