Nazwisko i imię:
Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas).
Tytuł:
Disputationes duae. Una, De lege et Evangelio, habita nonis Aprilis. 1549. Altera, De iustificatione, habita 9. Cal. Novembris. 1550. Math. IX. [i.e. XVI] Portae inferorum non praevalebunt adversus eam. Regiomonte Prussiae 1550, (ex Officina haeredum Joan. Lufftij.).
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Hans Lufft, 1550.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 12. Na s. tyt.: Math.XVI [błędnie IX.] Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.600.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 741.
Całość:
Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas).
Disputationes duae. Una, De lege et Evangelio, habita nonis Aprilis. 1549. Altera, De iustificatione, habita 9. Cal. Novembris. 1550. Math. IX. [i.e. XVI] Portae inferorum non praevalebunt adversus eam. Regiomonte Prussiae 1550, (ex Officina haeredum Joan. Lufftij.).
Królewiec, druk. Hans Lufft, 1550.
w 4ce, k. 12.

Na s. tyt.: Math.XVI [błędnie IX.]

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.600.
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 741.