Nazwisko i imię:
Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas).
Tytuł:
An Filius Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum. Item. De imagine Dei qvid sit. Ex certis et evidentibus sacrae scripturae testimonijs, et non ex philosophicis et humanae rationis cogitationibus, deprompta explicatio. Monteregio Prussiae 1550 (ex offic haeredum Joannis Lufft 18 Decembris.).
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Hans Lufft, 1550.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 40. [Tyt. nagł.:] D. Andreae Osiandri Sacrae Theologiae In Schola Regiomontana Primarij Professoris. An Filius Dei Fuerit Incarnandus […]. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.602 adl.
Dodatkowe:
M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 733.
Całość:
Osiander Andreas st. (Hosemann Andreas).
An Filius Dei fuerit incarnandus, si peccatum non introivisset in mundum. Item. De imagine Dei qvid sit. Ex certis et evidentibus sacrae scripturae testimonijs, et non ex philosophicis et humanae rationis cogitationibus, deprompta explicatio. Monteregio Prussiae 1550 (ex offic haeredum Joannis Lufft 18 Decembris.).
Królewiec, druk. Hans Lufft, 1550.
w 4ce, k. 40.

[Tyt. nagł.:] D. Andreae Osiandri Sacrae Theologiae In Schola Regiomontana Primarij Professoris. An Filius Dei Fuerit Incarnandus […].

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.602 adl.

M. Gołuszka, Polnische Drucke […], München 1992-, P 733.