Nazwisko i imię:
Thilo Valentinus.
Tytuł:
Myrobalanus Brandenburgica Friderico Wilhelmo, principi electori ipso natali die 6/16 Februarii nomine Academiae Regiomontanae oblata. Królewiec, J. Reussner, 1648.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1648.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 10. [K. tyt.:] Myrobalanus Brandenburgica, serenissimo ac potentissimo principi et domino, domino Friderico Wilhelmo, marchioni Brandeburgico, S. R. I. archicamerario et principi electori... [w. 16:] principi inculpabili, domino ac nutritio suo munificentissimo ipso natali die VI./XVI. Februarii, qui hoc anno erat Dominica Sexagesima, genialis muneris loco, nomine Academiae Regiomontanae, humilime oblata a Valentino Thilone. [pieczęć Akademii Królewieckiej] Regiomonti, Typis Johannis Reusneri, ser. elect. Brand. et Academ. typographi anno 1648 [rz.]. K. 2r.: dedykacja autora dla Fryderyka Wilhelma, k. 2v.: adres do W. Thilona podpisany przez Krzysztofa Tinctoriusa. K. A[1]r. winieta liściasta z amforą pośrodku, na końcu winieta z trzema tulipanami. K2v.: inicjał maureskowy, k. A[1]r. florystyczny; pismo: antykwa z dod. kursywy i gotyku.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 70 b. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 Qb 10083 2° adl. 6.
Dodatkowe:
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski. Krzysztof Tinctorius, ze Srokowa (pow. Kętrzyn), (zm. 1662), prof. med. w Królewcu, lekarz na dworze pol. oraz el. brand., autor dzieł z zakresu med. oraz utworów okolicznościowych. Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych. [KVK:] Myrobalanus Brandenburgica..., Królewiec 1648. University of Oxford. Oxford, OX1 2JD United Kingdom.
Całość:
Thilo Valentinus.
Myrobalanus Brandenburgica Friderico Wilhelmo, principi electori ipso natali die 6/16 Februarii nomine Academiae Regiomontanae oblata. Królewiec, J. Reussner, 1648.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1648.
folio, k. nlb. 10.
[K. tyt.:] Myrobalanus Brandenburgica, serenissimo ac potentissimo principi et domino, domino Friderico Wilhelmo, marchioni Brandeburgico, S. R. I. archicamerario et principi electori... [w. 16:] principi inculpabili, domino ac nutritio suo munificentissimo ipso natali die VI./XVI. Februarii, qui hoc anno erat Dominica Sexagesima, genialis muneris loco, nomine Academiae Regiomontanae, humilime oblata a Valentino Thilone. [pieczęć Akademii Królewieckiej] Regiomonti, Typis Johannis Reusneri, ser. elect. Brand. et Academ. typographi anno 1648 [rz.].
K. 2r.: dedykacja autora dla Fryderyka Wilhelma, k. 2v.: adres do W. Thilona podpisany przez Krzysztofa Tinctoriusa. K. A[1]r. winieta liściasta z amforą pośrodku, na końcu winieta z trzema tulipanami. K2v.: inicjał maureskowy, k. A[1]r. florystyczny; pismo: antykwa z dod. kursywy i gotyku.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 70 b.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 Qb 10083 2° adl. 6.
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski.
Krzysztof Tinctorius, ze Srokowa (pow. Kętrzyn), (zm. 1662), prof. med. w Królewcu, lekarz na dworze pol. oraz el. brand., autor dzieł z zakresu med. oraz utworów okolicznościowych.
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
[KVK:] Myrobalanus Brandenburgica..., Królewiec 1648. University of Oxford. Oxford, OX1 2JD United Kingdom.