Nazwisko i imię:
Thilo Valentinus.
Tytuł:
Felicitas Borussiae, ex thalamo Friderici Wilhelmi, principis electoris etc. ac principis Ludovicae, Friderici, Heinrici, principi Auriaci etc. filiae primogenitae, proveniens panegyri nomine Academiae Regiomontanae proposita a... [Królewiec], J. Reussner, 1647.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 8. [K. tyt., antykwa:] Felicitas Borussiae, ex auspicatissimo thalamo, serenissimi et potentissimi principis ac domini, domini Friderici Wilhelmi, marchionis Brandenburgici, S. R. I. archicamerarii, et principis electoris... [w. 17:] domini ac nutritii nostri munificentissimi: ac celesissimae illustrissimaeque principis ac domine, dominae Ludovicae, celsissimi potentissimique principis ac domini, domini Friderici Henrici principis Auriaci, comitis Nassovi... [w. 31:] filiae principis primogenitae, proveniens, solenni panegyri nomine Academiae Regiomontanae humilime proposita, a Valentino Thilone oratore P. P. [pieczęć Akademii Królewieckiej] Praelo Reusneriano 1647 [rz.]. Na k. 2r. dedykacja W. Thilona dla Fryderyka Wilhelma, zaś k. 2v. zawiera adres dla W. Thilona podpisany przez Stefana Müllera. Na k. 2r. i A[1]r. inicjały florystyczne; k. 2v. inicjał maureskowy. Na końcu winietka: wieniec; pismo: antykwa z dod. kursywy i gotyku. W egz. Bibl. Gd. z sygn. Qb 10083 2° adl. 12 dedykacja i adres znajdują się na końcu utworu.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 69 b. Biblioteka Gdańska PAN: Cd 3555 4° adl. 2. Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 12.
Dodatkowe:
Fryderyk Henryk (zm. 1647), książę orański. Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski. Ludwika Henryka (zm. 1667), córka księcia Fryderyka Henryka, od 1646 żona Fryderyka Wilhelma, „Wielkiego Elektora”. Stefan Müller (1 poł. XVII w.), marchicus. Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych. Por. [KVK:] Felicitas Borussiae, ex auspicatissimo Thalamo..., Królewiec 1646. Eötvös Loránd University Library. Budapest, 1053 Hungary.
Całość:
Thilo Valentinus.
Felicitas Borussiae, ex thalamo Friderici Wilhelmi, principis electoris etc. ac principis Ludovicae, Friderici, Heinrici, principi Auriaci etc. filiae primogenitae, proveniens panegyri nomine Academiae Regiomontanae proposita a... [Królewiec], J. Reussner, 1647.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
folio, k. nlb. 8.
[K. tyt., antykwa:] Felicitas Borussiae, ex auspicatissimo thalamo, serenissimi et potentissimi principis ac domini, domini Friderici Wilhelmi, marchionis Brandenburgici, S. R. I. archicamerarii, et principis electoris... [w. 17:] domini ac nutritii nostri munificentissimi: ac celesissimae illustrissimaeque principis ac domine, dominae Ludovicae, celsissimi potentissimique principis ac domini, domini Friderici Henrici principis Auriaci, comitis Nassovi... [w. 31:] filiae principis primogenitae, proveniens, solenni panegyri nomine Academiae Regiomontanae humilime proposita, a Valentino Thilone oratore P. P. [pieczęć Akademii Królewieckiej] Praelo Reusneriano 1647 [rz.].
Na k. 2r. dedykacja W. Thilona dla Fryderyka Wilhelma, zaś k. 2v. zawiera adres dla W. Thilona podpisany przez Stefana Müllera. Na k. 2r. i A[1]r. inicjały florystyczne; k. 2v. inicjał maureskowy. Na końcu winietka: wieniec; pismo: antykwa z dod. kursywy i gotyku.
W egz. Bibl. Gd. z sygn. Qb 10083 2° adl. 12 dedykacja i adres znajdują się na końcu utworu.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 69 b.
Biblioteka Gdańska PAN: Cd 3555 4° adl. 2.
Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 12.
Fryderyk Henryk (zm. 1647), książę orański.
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski.
Ludwika Henryka (zm. 1667), córka księcia Fryderyka Henryka, od 1646 żona Fryderyka Wilhelma, „Wielkiego Elektora”.
Stefan Müller (1 poł. XVII w.), marchicus.
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
Por. [KVK:] Felicitas Borussiae, ex auspicatissimo Thalamo..., Królewiec 1646. Eötvös Loránd University Library. Budapest, 1053 Hungary.